Ram 6552-95127 (1F) op de Nederlandse d.d. 24-8-2019